ข่าวแม่สอด : จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด PAB ครั้งที่ 5/2560

      จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (Provincial Admission Board : PAB ) ครั้งที่ 5/2560

      เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ระดับจังหวัด (Provincial Admission Board : PAB ) ครั้งที่ 5/2560 โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็น ที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้จังหวัดตากนำบัญชีรายชื่อบุคลคลสัญชาติเมียนมา ที่ยังไม่มีสถานะซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวศูนย์อพยพชาวกะเหรี่ยงบ้านเเม่หละ อ.ท่าสองยาง บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ เเละบ้านนุโพ อ.อุ้มผาง เข้าสู่กระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้หนีภัยฯ ในกรณีขอพิจารณาด้านสุขภาพ และกรณีด้านความคุ้มครอง โดยคณะกรรมการฯได้ดำเนินการสัมภาษณ์ และจัดทำข้อมูล เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งหัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯทั้ง 3 เเห่ง(ศูนย์อพยพบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง -บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ และ บ้านนุโพ อ.อุ้มผาง) ชี้เเจงข้อมูลรายบุคคลพร้อมร่วมกันพิจารณาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคัดเลือกส่งตัวไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่ 3 ตามความสมัครใจของผู้อพยพ ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล –ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS