ข่าวตาก/แม่สอด : จัดพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จัดพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมด้วยข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสากว่า 5,000 คน พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

      จังหวัดตากได้จัดเต็นท์โดมจำนวน 2 หลัง เก้าอี้และพัดลมไอน้ำ จอLEDขนาดใหญ่ 6 จอ เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้นั่งชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างทั่วถึงและสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการตลอดเวลาไปจนถึงเสร็จสิ้นพิธีด้วย

      สำหรับการถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 08.40 น. เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จนถึงเสร็จสิ้นพิธีเวลาประมาณ 22.00 น.

       รายงานข่าวแจ้งว่า ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) พร้อมคณะผู้บริหาร-สมาขิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ประชาชนจิตอาสาเดินทางมาร่วมเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตากและส่วนราชการต่างๆ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS