ข่าวประชาสัมพันธ์  :  ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จดทะเบียนแรงงาน

ขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23ก.พ.2559 (แรงงาน3สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา)

กลุ่มที่มีสิทธิจดทะเบียนได้ มี 2กลุ่ม คือ

         -กลุ่ม บัตรสีชมพูปี 57 (คสช) ทั้งที่ได้มาต่อบัตร หรือไม่ได้มาต่อบัตรในปี 58

         -กลุ่มแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ได้รับ PP/TP/CIทั้งหมด รวมถึงกลุ่มที่พิสูจน์ฯ 4+2 ปี ซึ่งได้รับการตรวจประทับตรา MOU (MOU เทียม) ขั้นตอนการดำเนินการ

         1.ติดต่อโรงพยาบาลแม่สอด (ร.พ.ประจำอำเภอ ของรัฐ) ค่าตรวจโรค 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 3200 บาท 2 ปี

         2.ชำระเงินค่าใบอนุญาตทำงาน 2 ปี จุดชำระเงิน

           2.1 เคาเตอร์เซอวิส ราคา 1900 บาท ค่าบริการ 10 บาท

           2.2 สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1900 บาท

         3.รอเข้ารับจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ที่ศูนย์ oss ประจำจังหวัด ค่าบริการ ทร.38/1 20บาท ค่าบัตรฯ 60บาท

          -ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มี.ค. 2561 เท่ากันทุกคน

          -สามารถไปดำเนินการตรวจโรคที่ ร.พ. ของรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2559 เป็นต้นไป

          – การชำระค่าใบอนุญาตทำงานผ่านเคาเตอร์เซอวิส และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2559 เป็นต้นไป

          – หมายเหตุ มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก โทร055-514569 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขา อ.แม่สอด โทร 055-563639

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จดทะเบียนแรงงาน

ขอขอบคุณข้อมูล FB: Birhtlist Basic‎