ข่าวแม่สอด  :  จิตอาสา เปิดหมวกร้องเพลง หาเงินซื้อเสื้อช่วยเด็กอุ้มผาง

ชื่นชมกันทั่ว เครือข่ายจิตอาสาเปิดหมวกร้องเพลง “พ่อของแผ่นดิน” ระดมเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องกันหนาว-ยารักษาโรค ช่วยเด็กนักเรียนยากไร้ “ศูนย์การเรียนฯแม่ฟ้าหลวง อุ้มผาง” พร้อมส่งกำลังใจให้แม่พิมพ์สาวน้ำใจงาม ครูผู้สอนชั้น อ.1-ป.6 เพียงคนเดียวมานาน 15 ปีโดยไม่คิดย้าย

         วันนี้(15 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายจิตอาสากลุ่มเพื่อนนักดนตรีอุ้มผาง จ.ตาก พร้อมกลุ่มเพื่อนธุรกิจทัวร์ภูเก็ต ได้ร่วมกันจัด “โครงการริบบิ้นกันหนาว”ด้วยการเปิดหมวกร้องเพลง “พ่อของแผ่นดิน” ที่ถนนคนเดินอุ้มผาง 2 วันที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ใจบุญร่วมบริจาครวมกว่า 2 หมื่นบาท

         จากนั้นได้นำไปจัดซื้อเสื้อกันหนาว-ผ้าห่มกันหนาวอย่างดี รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การกีฬา และยารักษาโรค เบื้องต้น บรรทุกรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เดินทางจาก อ.อุ้มผาง ไปที่โรงเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกุยต๊ะ หมู่ที่ 5 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ห่างจากตัวอำเภออุ้มผางกว่า 75 กิโลเมตร

จิตอาสา เปิดหมวกร้องเพลง หาเงินซื้อเสื้อช่วยเด็กอุ้มผาง

         เมื่อคณะเดินทางไปถึงจุดหมาย ก็พบกับเด็กนักเรียนชนเผ่ากะเหรี่ยง มารอให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิต จากนั้นทุกคนได้ร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดบนยอดดอย

          ทั้งนี้กลุ่มจิตอาสาฯ ได้ทำการแจกเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียนจำนวนกว่า 150 ตัว สร้างความดีใจแก่เด็กนักเรียนที่ใฝ่ฝันจะมีเสื้อกันหนาวตัวใหม่กันเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาต้องใช้วิธีนั่งกลางแดดคลายหนาว จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกับประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน

         สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกุยต๊ะ แห่งนี้ มีครูเพียงคนเดียว คือ นางสาวจีราวรรณ ศรีอนันต์ อายุ 45 ปี ที่ต้องทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้น ป.6 ซึ่งครูจีราวรรณ ทำหน้าที่สอนเด็กนักเรียนผู้ยากไร้มากว่า 15 ปี โดยไม่คิดย้ายไปไหน

         และที่สร้างความภาคภูมิใจสำหรับศูนย์การแห่งนี้ ก็คือ ครูจีราวรรณ ได้ปลูกฝังให้เด็กเรียนทุกคน รวมถึงชาวบ้านให้มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระกษัตริย์ รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสอนให้นักเรียนชาวเขาพึ่งพาตนเอง โดยการปลูกพืชผักสวนครัวแบบสวนผสมหลากหลายชนิด และปลอดสารพิษ แล้วนำไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ ตลอดทั้งปี

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000124826