ข่าวทั่วไป : จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรอัตราใหม่ 600 บาทต่อเดือน พร้อมให้ย้อนหลังปี 61

จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรอัตราใหม่ 600 บาทต่อเดือน พร้อมให้ย้อนหลังปี 61

จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรอัตราใหม่ 600 บาทต่อเดือน พร้อมให้ย้อนหลังปี 61 เริ่มจ่ายสิ้น ม.ค.นี้

     สปส.เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรอัตราใหม่ 600 บาทต่อเดือน เริ่มวันที่ 31 ม.ค. 2562 พร้อมจ่ายย้อนหลังให้อีก 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61

     พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท ว่า  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สปส.ได้ประกาศกฎกระทรวง  เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

    ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาทในครั้งนี้ สปส.จะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังจำนวน 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้กับผู้ประกันตน โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่  31 มกราคม 2562 นี้เป็นต้นไป ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sso.go.th

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก MGR Online