ประชาสัมพันธ์  :  จ.ตากขอเชิญเที่ยวงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก

         จังหวัดตากขอเชิญเที่ยวงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2559-2560 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 จังหวัดตากเตรียมจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2559-2560 รวม 7 วัน ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสารศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นการหารายได้สำหรับไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆของจังหวัดตาก ในปีนี้จะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ,,การกิจกรรมถวายราชสักการะ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ,การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (1มกราคม 2560) การแสดงผลการดำเนินงานและการประกวดด้านการเกษตร,การจัดการแข่งขันกีฬา,การจำหน่ายสลากการกุศล,การประกวดร้องเพลงสร้างความปรองดองระหว่างท้องที่และท้องถิ่น,การประกวดวงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา/บุคคลทั่วไป,การแสดงบนเวทีกลาง,การประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ,การแสดงละครประกอบแสง สี เสียง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2559-2560 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-513584

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  พัฒนพงศ์ ค้งตระกูล (ภาพปี 2557)