ข่าวแม่สอด : จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา ระดมทุกภาคส่วนป้องกันน้ำท่วมหลังแม่น้ำเมยเริ่มสูง

      เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่จังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าที่ทางการเมียนมา ประกอบด้วย ฝ่ายทหาร ตำรวจกองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมียวดี และประชาชนชาวเมียนมา ต่างช่วยกัน ขุดลอกระบายน้ำที่ท่วมขัง ตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเมียวดี แล้ว หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก และทำให้แม่น้ำเมย มีระดับที่สูงขึ้น และน้ำเริ่มท่วมขังพื้นที่บางแห่ง เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และสถานที่ราชการ ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่ำ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ที่จะเกิดขึ้น เพราะจังหวัดเมียวดี เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่มาหลายครั้ง จึงมีการบูรณาการกันขึ้นมา เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในครั้งนี้

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS