ชมรมคริสเตียนชายแดน จ.ตาก มอบเครื่องผลิตออกซิเจนแก่รพ.แม่สอด

         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมรกต โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมคริสเตียนชายแดน จ.ตาก เข้ามอบเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่โครงการต่อลมหายใจผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่สอด สำหรับโครงการต่อลมหายใจผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่สอด จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการให้ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนที่บ้าน เพื่อชะลอและบรรเทาอาการและลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย

         ปัจจุบันโรงพยาบาลแม่สอดมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านมากกว่า 74 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมีเครื่องออกซิเจนใช้ประจำอยู่ที่บ้าน อีกครึ่งไม่มีใช้เนื่องจากมีฐานะที่ยากจน เมื่อมีอาการหอบเหนื่อยต้องการใช้ออกซิเจน จะต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง หากผู้ป่วยมีเครื่องออกซิเจนใช้เองที่บ้านจะช่วยแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

         ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี “โครงการต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง” หมายเลขบัญชี 604-0-40450-7 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลแม่สอด โทร. 055-531224, 055-531229 หรือ 055-531990

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
17 ธันวาคม 2559