ข่าวประชาสัมพันธ์  :  ชมรมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก พัฒนาความเป็นผู้นำ

        วันนี้ (24 ก.พ. 59) เวลา 09.00 น. ที่วัดเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก พันเอกวสุชนม์ บุษยบุตร รองหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานบุคคล กอ.รมน. จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดตาก เพื่อสร้างผู้นำและสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ให้เข้าใจในกลุ่มสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 60 คน

      การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมในรูปแบบสัญจรเข้าหากลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดได้เป็นปัญหาสังคมที่มีมานาน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นการทำลาย สังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว ซึ่งปัญหาดังกล่าวจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากสื่อมวลชนและผู้นำชุมชนเพื่อช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนและสังคมต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์