ข่าวทั่วไป  :  ชัยภูมิ เตรียมประกาศภัยแล้งยกจังหวัด 16 อำเภอ ข้าวยืนต้นตายแล้ว 6 หมื่นไร่ ปภ.ลั่นแล้งหนักกว่าปี 58

         นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทั้งจังหวัด 16 อำเภอ ซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัด 3 ล้านกว่าไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว 1ล้านกว่าไร่ พืชไร่ 1 ล้านไร่

ชัยภูมิ เตรียมประกาศภัยแล้งยกจังหวัด 16 อำเภอ

         โดยพืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน จากข้อมูลเบื้องต้น นาข้าวที่ยืนต้นตายแล้วประมาณ 6 หมื่นไร่ เหลืออีก 7-8 แสนไร่ ที่กำลังรอการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งโดยรวม คาดว่าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ นับล้านไร่ และในปีนี้ถือว่าแล้งมากกว่าปีที่แล้ว และแล้งมากกว่า ปี 2558 เสียอีก เพราะในปี2558 มีฝนตกลงมาประมาณ700 มิลลิเมตร แต่ขณะนี้ในจังหวัดมีฝนตกมาเพียง 400 มิลลิเมตร เท่านั้น ในขณะที่ตามปกติแล้วฝนที่ชัยภูมิจะตกเฉลี่ยประมาณ 1,000 กว่า มิลลิเมตร

         ฉะนั้นแล้ว ปีนี้จึงประสบภัยแล้งรุนแรง ทาง ปภ. ได้เร่งระสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการ สำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำ และประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่

 

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  www.kapook.com

ขอขอบคุณข้อมูล :  https://www.innnews.co.th/regional-news/news_458207/