ข่าวแม่สอด : ชาวดอยสร้างสะพานไม้ไผ่เชื่อมสะพานคอนกรีตที่คอสะพานขาด

      ภูมิปัญญาท้องถิ่น “เติมฝัน ปันยิ้ม” ชาวดอยสร้างสะพานไม้ไผ่เชื่อมสะพานคอนกรีตที่คอสะพานขาด จากฝนตกหนักกระแสน้ำพลัดขาด

      ชาวดอย พื้นที่ชนบท ทุรกันดาร ห่างไกล อ.อุ้มผาง จ.ตาก และครู-นักเรียน และเจ้าหน้าที่วาธารณสุข บนดอย อ.อุ้มผาง พบความยากลำบาก เพราะเมื่อฝนตกหนักกระแสน้ำพลัดคอสะพานคอนกรีตขาด ชาวบ้าน รวมใจใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “เติมฝัน ปันยิ้ม” ช่วยกันสร้างสะพานไม้ไผ่เชื่อมสะพานคอนกรีตที่คอสะพานขาด เพราะมีใครอีกหลายคนรอครูอยู่บนดอย …สะพานปูนข้ามห้วยสร้างเสร็จไม่ถึงปี น้ำป่ามาพลัดกัดเซาะขาด ชาวบ้านต้องเร่งทำเองใช้ไม้และเศษวัสดุธรรมชาติมาสร้างซ่อมแซมชั่วคราวใช้ไปพลางๆก่อน เพราะเห็นว่าถ้ารอทางราชการมาซ่อมก็คงอีกนาน ต้องซ่อมเองไปก่อนชั่วคราวเพื่อให้สัญจร ไป=มา ได้ เพราะถ้ารอก็คงไม่ไหว เพราะ ครูและชาวบ้านก็ต้องขนอาหารกลางวันไปให้เด็กๆ สาธารณสุขก็ต้องส่งต่อคนไข้ที่เจ็บป่วยเพื่อออกมารักษาต่อ บนความลำบาก ที่ดินแดนสนธยาชาวกะเหรี่ยงฤาษีหนึ่งเดียวในไทยบ้านงาช้างใหญ่ เลตองคุ – มอตะหลั่ว ก็ต้องดิ้นรนสู้กันต่อไปเพราะไม่รู้อีกกี่ปี ขอเป็นกำลังใจให้ โครงการ “เติมฝัน ปันยิ้ม” ที่คอยให้กำลังใจ เป็นกำลังใจให้ครู นักเรียน สาธารณสุข ชาวบ้าน ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล บนดอยสูง เรามาร่วม กัน เติมฝัน ปันยิ้ม ให้กัน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS