ข่าวตาก : ชาวท่าสองยาง-แม่จวางปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

       ชาวบ้านท่าสองยาง-แม่จวางปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

       นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ “บิ๊กสืบ”นายอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง= พ.ต.ท.นิคสัน แสนเตปิน”บิ๊กนิค” สารวัตร หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่เมย(สน.สาละวิน)=นายฐานันท์ อรรถกิจไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ท่าสองยาง =นายสิทธิพร ปุญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง พร้อม ส่วนราชการ สถานศึกษา นักเรียน บ้านท่าสองยาง=บ้านแม่จวาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อสืบสานอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร ความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาติ ทำความดีเพื่อพ่อ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS