ข่าวแม่สอด : ชาวปากะญอบ้านแม่ลาคี ทำบุญทอดกฐินแห่รอบโบสถ์ไม้อายุเก่าแก่ อ.ท่าสองยาง

ชาวปากะญอบ้านแม่ลาคี ทำบุญทอดกฐินแห่รอบโบสถ์ไม้อายุเก่าแก่ อ.ท่าสองยาง

       ที่วัดพระธรรมจารึก(บ้านแม่ลาคี) หมู่ที่ 3 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ชาวปากะญอบ้านแม่ลาคี ต.แม่วะหลวง และชาวปากะญอ 5 อำเภอชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก ร่วมแห่กฐินรอบโบสถ์ไม้เก่าแก่ อายุนับ 100 ปี ที่วัดพระธรรมจารึก(บ้านแม่ลาคี) หมู่ที่3 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง โดยมีพี่น้องชาวไทยพื้นราบนำจากกรุงเทพฯ และศรัทธาทำจาก ต่างจังหวัดพร้อมชาวบ้าน ร่วมกันแห่กฐินสามัคคี ไปรอบหมู่บ้าน และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเคารพและนับถือ กว่า 300-400 คน การทำบุญทอดกฐินครั้งนี้ยังเพื่อ สืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันยาวนาน ของหมู่บ้าน และเป็นการ ร่วมตัวกันสามัคคีกันจัดกิจกรรมดังกล่าว นำโดย.นายสมศักดิ์ สันทัดพนาไพร นายก. องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต).แม่วะหลวง-นายเจริญ ขุนคีรีจำรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3  นายเสนอ ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วะหลวง  สมาชิก.อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นการทำบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน ยังสุขใจ สุขกาย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS