ชาววังตะเคียน ม.4 ม.7 ชูป้ายและยื่นหนังสือคัดค้านการออกโฉนด

ข่าวแม่สอด : ชาวบ้านวังตะเคียน หมู่ 4 และ 7 ชูป้ายและยื่นหนังสือคัดค้านการออกโฉนด

      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ราษฎรชาวบ้านวังตะเคียน หมู่ 4 และบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก กว่า 30-40 คน ได้เดินทางมาชูป้ายข้อความต่างๆ เช่นคัดค้านการออกโฉนดเพื่อให้กลุ่มนายทุนภาคอุตสาหกรรมและคัดค้านการออกโฉนดให้กรมธนารักษ์ ตามคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) รวมทั้งคัดค้านการตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยมีการยื่นหนังสือถึงนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ว่าการอำเภอแม่สอด- ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ท่าสายลวด-และที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ มาพบกับชาวบ้านและรับหนังสือข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน ทั้งนี้ราษฎรได้ยื่นหนังสือเพื่อแสดงให้เห็นว่าต้องการตัดค้านการรังวัดการออกโฉนดให้กรมธนารักษ์ ในพื้นที่บ้านวังตะเคียนและบ้านวังตะเคียนใต้ ตาม มาตรา 44 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.คืนที่ดิน 2,183 ไร่ มาเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) โดยให้มีการเช่าลงทุนจากรัฐบาล นอกจากยื่นหนังสือถึงนายอำเภอแม่สอด- อบต.ท่าสายลวด แล้วชาวบ้านยังขอให้กรมที่ดินไม่ให้รังวัดเพื่อออกโฉนด

       นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด จะได้นำหนังสือที่ชาวบ้านเรียกร้องมานั้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS