ชาวแม่ปะเหนือจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชาวแม่ปะเหนือจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

       ชาวบ้านแม่ปะเหนือจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายธวัช ธรรมแงะ ผู้ใหญ่บ้านแม่ปะเหนือ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ร่วมบุญ มหากุศลเฉลิมฉลอง 86 พรรษา มหาราชินี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดแม่ปะเหนือ หมูที่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าฯในครั้งนี้เป็นเงิน จำนวน 21,115 บาท

      โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 รวมทั้งเป็นการหารายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ปะเหนือ เพื่อนำไปช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินขวัญถุงให้หมู่บ้านและชุมชน ได้นำไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ  จาก  AEC อาเซียน NEWS