ข่าวแม่สอด : ชาวแม่สอดร่วมพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

ชาวแม่สอดร่วมพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

นอภ.แม่สอด-นายกนครแม่สอด พร้อม ข้าราชการ-อปท-จิตอาสา.-เอกชน-ประชาชน ร่วมพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง รัชกาลที่ 10

       เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ-ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-สมาชิกสภาท้องถิ่น-พนักงานรัฐวิสาหกิจ-สมาชิกประชาชนจิตอาสา-ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน- พ่อค้า-ประชาชน –นักเรียน-นักศึกษา-และกลุ่มพลังมวลชน นับ 1,000 คน เข้าร่วมพิธีฯ ในงานพิธีนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษานายกฯ-เลขานุการนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด- ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการงาน เดินทางเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมกันในบริเวณพิธี

      นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถวายความเคารพ จากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งมี 2 ช่วง ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS