ข่าวแม่สอด : ซูจี เยือนไทย ร่วมประชุม ASEAN – “บิ๊กตู่” ขึ้น ประธานอาเซียน

ซูจี เยือนไทย ร่วมประชุม ASEAN - "บิ๊กตู่" ขึ้น ประธานอาเซียน

       ที่ทำเนียบรัฐบาล นครเนปิย์ดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ออกแถลงการณ์ว่า ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหภาพเมียนมา จะเดินทางเยือนกรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ซึ่งในปี 2562 นี้ ประเทศไทย ทำหน้าที่ประธาน ASEAN ขณะที่สำนักงานกิจการอาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะร่วมหารือและลงนามร่วมกันในปฏิญญาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางทะเล การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในด้านการป้องกันภัยพิบัติและการบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ตลอดจนการลงนามร่วมกันในกรอบความร่วมมือที่ว่าด้วยการกำหนดให้ปี 2019 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการหารือเกี่ยวกับแนวคิดอินโด-แปซิฟิก อีกด้วย โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไทยจะเป็นประธาน ASEAN

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS