ข่าวแม่สอด : ดร.นายกฝอ สานฝันจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

       ดร.นายกฝอ สานฝัน สู่ความจริง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบ จัดตั้ง“โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด” เป็นโรงเรียนที่ 6 ของนครแม่สอด และแห่งแรกของจังหวัดตาก -พัฒนา คุณภาพมุ่งอาเซียน Asean Economics Communit-AEC

        ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า คณะผู้บริหาร นครแม่สอด รองนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกฯ-สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด-เทศบาลนครแม่สอด-ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครแม่สอด ได้มีการเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด เป็นโรงเรียนที่ 6 ในสังกัดของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อพัฒนาการศึกษาและการกีฬา

       ล่าสุดได้รับแจ้งข่าวดีว่า ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เห็นชอบในหลักการของการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด แล้ว และเตรียมเสนอหลักสูตร การเรียน-การสอน นับว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด เป็นโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของจังหวัดตาก และเป็นเพียงไม่กี่แห่งในภาคเหนือ เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่เราร่วมกันผลักดันมาหลายปีแล้วและประสบความสำเร็จ สานฝัน สู่ความจริง เพื่อพัฒนาการกีฬาควบคู่การศึกษาของเยาวชนคนนครแม่สอด สู่มาตรฐานสากล ในการก้าวเข้าสู่การศึกษายุคอาเซียนเป็นหนึ่ง และนครแม่สอด คือ 1 ในระดับต้นๆของอาเซียน Asean Economics Communit-AEC

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : AEC อาเซียน NEWS