ข่าวแม่สอด : ดร.นายกฝอ ให้ จนท.ดับเพลิงซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยร่วมกับการไฟฟ้าฯ

ดร.นายกฝอ ให้ จนท.ดับเพลิงซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยร่วมกับการไฟฟ้าฯ

    เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนครแม่สอดเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันการเกิดอุทกภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด

ภาพกิจกรรม