ข่าวแม่สอด : ดร.ฝอ นครแม่สอด รับมอบสนามกีฬานานาชาติจากอธิบดีกรมพลศึกษา

ดร.ฝอ นครแม่สอด รับมอบสนามกีฬานานาชาติจากอธิบดีกรมพลศึกษา

ดร.ฝอ นครแม่สอด รับมอบ สนามกีฬานานาชาติ จากอธิบดีกรมพลศึกษา สร้างนครแม่สอดเป็นสปอร์ตซิตี้

       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด-ปลัดเทศบาล-ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด นักเรียน เยาวชน ประชาชน นครแม่สอด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะเช่นนายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา อดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย ที่ได้เดินทางมาทำพิธีมอบสนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ให้กับ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เพื่อให้เทศบาลนครแม่สอด ดูแล รักษา เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน-นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด-เยาวชน-ประชาชน ต่อไป โดยได้มีการทำพิธีส่งมอบและรับมอบ รวมทั้งการทำบันทึกข้อตกลงร่วม MOU ระหว่างกรมพลศึกษากับเทศบาลนครแม่สอด สร้างนครแม่สอดเป็นสปอร์ตซิตี้

      ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะ ได้ประชุมร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะ พร้อมกับส่วนราชการ-ผู้นำชุมชน-นักเรียน และประชาชน ที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดหลังใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมหารือและกำหนดรูปแบบการพัฒนาการกีฬา และที่สำคัญคือ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะได้ถือโอกาสนี้ขอสนับสนุนงบประมาณจากอธิบดีกรมพลศึกษา ในการจัดสร้างสระว่ายน้ำ-โรงยิมนีเซี่ยม 2 ชั้น มาตรฐาน-สนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ฯลฯรวมทั้ง ที่พักนักกีฬา เพื่อสร้างนครแม่สอด เป็นศูนย์กลางการกีฬา ในพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ ในระดับนานาชาติ ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS