ข่าวแม่สอด : ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด เห็นด้วย มท.1 ให้กลับมามีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด เห็นด้วย มท.1 ให้กลับมามีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

      ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด เห็นด้วย มท.1 ให้กลับมามีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในองค์กรท้องถิ่นที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะยาเสพติด – พร้อมผลักดันเงินเดือนกรรมการชุมชน

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวถึงการที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้กลับมามีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในองค์กรท้องถิ่นที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะยาเสพติด และ เตรียมแก้ กฎหมายรองรับ ว่า ตนเองเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากไทยมีการปกครองรูปแบบนี้มายาวนาน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่มาตั้งแต่ปี 2457 เพราะ ฝ่ายปกครอง และผู้บริหารท้องถิ่นจะได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนาบ้านเมืองอย่างเต็มที่ และนำกฎหมาย กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป้นการปกครองดั้งเดิมกลับมาใช้ในเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)รูปแบบพิเศษ และพร้อมเดินทางผลักดันให้ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลได้มีเงินประจำตำแหน่งหรือเงินเดือนหรือเบี้ยดำรงชีพในการทำงานเพื่อท้องถิ่น

      รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย (มท.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหาร และผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย โดยมี นโยบาย ในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยกลไก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่สำคัญและเป็นที่สนใจ คือ การแก้กฎหมายให้มีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ใน อปท.รูปแบบพิเศษ และ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่มาตั้งแต่ปี 2457 ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นนโยบายต่อจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องนี้กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบและเห็นชอบในหลักการ ที่จะให้มีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นจากเดิมในพื้นที่ที่มีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้กลับไปมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ทั้งหมดทุกพื้นที่ รมว.มหาดไทย ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ต้องแก้ปัญหาด้านการปกครองในพื้นที่ โดยเฉพาะยาเสพติด โดยให้ มีกำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มอีก 721 คน ในส่วนของ พื้นที่ เทศบาลนคร-เมืองและ อปท.รูปแบบพิเศษ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS