ข่าวแม่สอด : ดร.ฝอ รับมอบสนามกีฬานานาชาติจากอธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ร่วมงานกว่า 5000 คน

ดร.ฝอ รับมอบสนามกีฬานานาชาติจากอธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ร่วมงานกว่า 5000 คน

ดร.ฝอ นครแม่สอด รับมอบ สนามกีฬานานาชาติ จากอธิบดีกรมพลศึกษา
นักเรียน-เยาวชน-ประชาชน กว่า 5,000 คน ร่วมงาน คักคึก

       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด-ปลัดเทศบาล-ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด นักเรียน เยาวชน ประชาชน นครแม่สอด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะเช่นนายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา อดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย ที่ได้เดินทางมาทำพิธีมอบสนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ให้กับ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เพื่อให้เทศบาลนครแม่สอด ดูแล รักษา เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน-นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด-เยาวชน-ประชาชน ต่อไป โดยได้มีการทำพิธีส่งมอบและรับมอบ รวมทั้งการทำบันทึกข้อตกลงร่วม MOU ระหว่างกรมพลศึกษากับเทศบาลนครแม่สอด ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะ โดยมีนายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก เดินทางให้เกียรติมาร่วมงานและเป็นสักขีพยานการส่งมอบ สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอใก้ลเคียงรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) นายกเทศมนตรี- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เข้าร่วมพิธีส่งมอบ และมีนักเรียน-เยาวชน-ประชาชน กว่า 5,000 คน มาร่วมในงาน ทำให้บรรยากาศคึกคึกอย่างมาก

       อธิบดีกรมพลศึกษา ยังได้มีการหารือร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะ พร้อมกับส่วนราชการ-ผู้นำชุมชน-นักเรียน และประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมหารือและกำหนดรูปแบบการพัฒนาการกีฬา และที่สำคัญคือ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะได้ถือโอกาสนี้ขอสนับสนุนงบประมาณจากอธิบดีกรมพลศึกษา ในการจัดสร้างสระว่ายน้ำ-โรงยิมนีเซี่ยม 2 ชั้น มาตรฐาน-สนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ฯลฯรวมทั้ง ที่พักนักกีฬา เพื่อสร้างนครแม่สอด เป็นศูนย์กลางการกีฬา ในพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ ในระดับนานาชาติ ต่อไป

      จากนั้นจะมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมฟุตบอล VIP นครแม่สอด กับส่วนราชการในพื้นที่นครแม่สอด และ ทีมนครแม่สอด ยูไนเต็ด กับทีมเมียวดี ซิตี้ จากสหภาพเมียนมาร์

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS