ข่าวแม่สอด : ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก

ดร.ฝอ นครแม่สอด และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ตามโครงการที่จะนำเสนอของบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนานครแม่สอด

        เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี – สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ (ประธานตี๋) ประธานภาเทศบาลนครแม่สอด—นายไสว มีเงิน (สท.ไหว)-นายบรรจง มาคง (สท.จง)-นายยงยุทธ จาตุย (สท.อู๊ด)-นายปาน มนติ๊บ(สท.ปาน) นายอัศวิน พินิจวงษ์ (สท.ตู่) สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด และ สท.นครแม่สอด ทั้ง 4 เขต- เจ้าหน้าที่กองช่างและกองงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจสภาพความพร้อมโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ตามโครงการที่จะนำเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เพื่อขอรับอนุมัติ งบประมาณเพื่อพัฒนานครแม่สอด ซึ่งจะมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ ท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ตามถนนเส้นทางต่างๆ รวมทั้งท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 4 เขต พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ด้วยงบประมาณที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสนับสนุนลงมา มาคำเสนอขอจาก ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จำนวนมาก เป็นถนนการคมนาคมที่มาตรฐาน และมี คุณภาพ เพื่อพัฒนานครแม่สอด รองรับการพัฒนาประเทศ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทยแลนด์ ยุค 4.0 และ นครแม่สอด 4.0


       โดยได้ผลักดันการพัฒนาระบบคมนาคม เส้นทางถนน และท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอด และถนนที่เชื่อมกับท้องถิ่นใก้ลเคียงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ประกอบด้วย เส้นทางสายนครแม่สอด-ไปเชื่อม บ้านค้างภิบาล ต.พระธาตุผาแดง กว้าง 9.50 เมตร ยาว 477+ 120 เมตร , สายนครแม่สอด (ชุมชนบัวคูณ) ไปยัง บ้านแม่ตาวใต้ ต.แม่ต่าว กว้าง 9.50 เมตร , โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่สอดไปยังตำบลแม่ตาว กว้าง 9.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร(ถนนทางหลวงชนบท) ซึ่งเป็นความร่วมมือโครงข่ายการพัฒนาร่วมเทศบาลนครแม่สอดกับแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดดาก
       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอินทรคีรี ตั้งแต่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าแขวงทางหหลวงตากที่ 2 แม่สอด จนถึงสี่แยกไฟแดงใหญ่ แถวหน้าร้านเจ้าสัว เดิม เป็นถนนกว้าง 9.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสมัครสรรพการ ตั้งแต่วสามแยกวัดดอนไชย จนสุดเขตสะพานเชื่อมกับบ้านหัวฝาย กว้าง 7 เมตร ระยะทางยาว 330 เมตร+ 1,500 เมตร, และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอินทรคีรี จากสี่แยกไฟแดงเจ้าสัวเดิม ไปจนถึงสามแยกบ้านพักนายอำเภอแม่สอด กว้าง 7 เมตร ระยะทางยาว 330 เมตร+ 1,500 เมตร

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ได้ร่วมกับประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด เป็นเทศบาลนคร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ที่ต้องพัฒนาระบบคมนาคมโลจิสติกส์ รองรับเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ ย่านเศรษฐกิจ เชื่อมกับเส้นทาง East-West Economic Corridor หรือ EWEC เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือเรียกอีกอย่างว่า R9 (เส้นทางหมายเลข 9) นครแม่สอด เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำ ด่านชายแดนที่ปัจจุบันมีการส่งออกสินค้ามูลค่ามหาศาลต่อปี
       รวมทั้งยังเป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพี่น้องประชาชนขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเทศบาลนครแม่สอด โดยที่ผ่านมารัฐบาล และ คสช.ได้อนุมัติโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์มากมายในพื้นที่จังหวัดตากและในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด ร่วมเดินหน้า ไทยแลนด์ 4.0 นครแม่สอด 4.0

        รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ เทศบาลนครแม่สอดยังได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการถนนเลียบคลองชนประทานจำนวน 4 สาย เพื่อมาเชื่อมเส้นทางกับเส้นทาง 6 สายหลัก ซึ่งจะทำให้ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(เทศบาลนครแม่สอด) เป็นเส้นทางที่นักธุรกิจ-พ่อค้าประชาชน จะได้รับประโยชน์ ด้านการค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว และการคมนาคม ที่สมบรูณ์แบบ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS