ข่าวแม่สอด : ดีเดย์บึ้มซ้ำ“ผาระกา”ขยายถนน 4 เลนตาก-แม่สอด เริ่ม 27 มีนาฯนี้

ดีเดย์บึ้มซ้ำ“ผาระกา”ขยายถนน 4 เลนตาก-แม่สอด เริ่ม 27 มีนาฯนี้

      กรมทางหลวง ประกาศเตรียมปิดถนนตาก-แม่สอด ชั่วคราววันละ 45 นาที-3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 27 มีนาฯ-8 กรกฎาฯ วางระเบิดบึ้มหิน “ผาระกา” ขยายเส้นทางตาก-แม่สอด

      ขณะนี้กรมทางหลวง ได้ออกประกาศเตรียมปิดการจราจรเส้นทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ตอน 4 กม.30-31 ในวันที่ 27 มี.ค.ที่จะถึงนี้ตั้งแต่ 09.00-12.00 น. และ 28 มี.ค.-7 ก.ค. ในเวลา 09.00-09.45 น.ทุกวัน เพื่อทำการระเบิดหินผาระกา ขยายเส้นทางเป็น 4 ช่องจราจร

      ทั้งนี้โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12ฯ ได้ระเบิดหินบริเวณผาระกา ที่เคลื่อนตัวและมีรอยแยก เมื่อ 13 ส.ค.51 ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถระเบิดหินทั้งหมดได้ เนื่องจากวัตถุระเบิดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการระเบิดหินก้อนใหญ่ จึงต้องจัดซื้อระเบิดเพิ่ม ประกอบกับหินขนาดใหญ่บริเวณผาระกา เกิดการแตก-พังทลาย เคลื่อนตัว ทางเจ้าหน้าที่ได้ตัดตามแบบก่อสร้างขยายถนนแล้ว จึงกำหนดดำเนินการปิดการจราจร-ระเบิดหินในห้วงเวลาดังกล่าว

       และเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในวัน-เวลา ที่เจ้าหน้าที่ปิดถนน-ระเบิดผาระกา สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1175 ได้

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก MGR Online