ดีเดย์วันแรก 18 ก.พ. 62 ห้ามจุด-เผา หากพบแจ้ง อ.แม่สอด มีโทษทั้งจำคุก-ทั้งปรับ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก หัวหน้าก้อย  กิตติศักดิ์  บุญจันทร์