ข่าวแม่สอด: ดีเดย์ 25 มี.ค.ปิดเส้นทางสายตาก-แม่สอด เตรียมระเบิดผาระกา กว่า 30,000 คิว

ดีเดย์ 25 มี.ค.ปิดเส้นทางสายตาก-แม่สอด เตรียมระเบิดผาระกา กว่า 30,000 คิว

ดีเดย์ 25 มี.ค.62 เตรียมระเบิดผาระกา กว่า 30,000 คิว ปิดเส้นทางสายตาก-แม่สอด เพื่อระเบิดหินขยายเส้นทาง

      เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) อ.แม่สอด จังหวัดตาก นายนรินทร์ ศรีสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนและการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ทหารหน่วย)เฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด- เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด- ฯลฯ ใน เรื่องการปิดเส้นทางสายตาก-แม่สอด เส้นทางหมายเลข 12 เป็นการชั่วคราว เพื่อทำการระเบิดหินบริเวณผาระกา บริเวณหลัก กม.30-31 ซึ่งจะมีการระเบิดหินปริมาณมาก ต้องใช้เวลาในการดำเนินการกว่า 3 ชั่วโมง โดยจะเริ่มดำเนินการระเบิดหินขนาดใหญ่ ครั้งแรก ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้ ส่วนเวลาคาดว่าจะเริ่มระเบิดในเวลาประมาณ 09.00 น.เป็นต้นไป จนถึงเวลา 12.00 น.ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดเวลาที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบอีกครั้ง ซึ่งจำนวนหินที่จะทำการระเบิดนี้มีประมาณ 30,000 คิว ระยะเวลาในการทำการระเบิดคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ เดือนกรกฎาคม 2562

       ซึ่งที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์ ในการปิดเส้นทางดังกล่าวเนื่องด้วยเป็นการปิดเส้นทางที่ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง อาจจะเกิดปัญหาจำนวนมาก ทั้งการติดสะสมของรถส่วนบุคคลและรถของผู้ประกอบการ จึงได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางทราบผ่านทางสื่อออนไลน์และสื่อมวลชนทุกสถานี และทุกสถาบันในการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อการวางแผนการเดินทาง ศึกษาข้อมูลเวลาการปิด-เปิด และควรเตรียมอาหาร เครื่องดื่มให้พร้อมก่อนเดินทาง เพราะอาจจะต้องมีการติดขัดของรถที่ติดสะสมได้ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางของผู้ใช้เส้นทางทุกท่านในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS