ข่าวแม่สอด : ด่านศุลกากรแม่สอดเตรียมเรียกประชุมทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจราจร

      ด่านศุลกากรแม่สอด เตรียมเรียกประชุม ทุกภาคส่วน รัฐ-เอกชน เพื่อ แก้ปัญหา รถบรรทุกสินค้าติด จอดขวางทางจราจร เอาจริงหากยังดื้อทำผิด พรบ.จราจร

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ตามที่มีพี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนเป้นจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกสินค้าข้ามแดนจอดขวางถนน ทำให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้สั่งการให้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการดำเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหารถบรรทุกสินค้าจอดขวางถนนเส้นทาง แม่สอด-ริมเมย และ บริเวณถนน สาย จฉ. เส้นทางบายพาสอ้อมเมือง ทางหลวงชนบท และยังมีรถบรรทุกที่รอการทำพิธีการทางศุลกากร บริเวณศูนย์ตรวจสอบและ X-RAY สินค้าของด่านศุลกากรแม่สอด จากข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ทางด่านศุลกากรจะได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร และตำรวจงานสายปราบปราม สภ.แม่สอด จ.ตาก แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก (แม่สอด) ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปราม นอกจากนี้ยังจะได้เรียก เจ้าของผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้า-พนักงานขับ-และผู้ประกอบชิปปิ้ง มาประชุมหารือ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยคาดว่าในช่วงปลายเดือนกันยายน 2560 นี้ จะได้มีการประชุมที่สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้ทุกฝ่ายได้คุยรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลและอุปสรรคปัญหาของแต่ละฝ่ายอย่างจริงจัง เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ยังจะได้มีการให้ข้อมูล แก่พ่อค้าผู้ประกอบการ-ในเรื่องของ พรบ.ศุลกากร ถึงขั้นตอนพิธีการ ทาง พรบ.ศุลกากร เพื่อให้ทุกฝ่ายปฎิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องอีกด้วย

       “หลังการประชุมและสรุป เรื่องราวปัญหาต่างๆ แล้ว หากยังมีการฝ่าฝืน และยังมีการกระทำผิด พรบ.จราจร และอื่นๆ เราจะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด เช่นจอดในที่ห้ามจอด- กีดขวางการจราจร หรือ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ร้องเรียนมา หลายครั้งหลายคราวแล้ว ในเรื่องนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งการกำชับให้จริงจังกับผู้ที่ยังดื้อและฝ่าฝืน ระเบียบ เพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง และทุกฝ่ายมีทางออก” นายด่านศุลกากรแม่สอด กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS