ข่าวแม่สอด : ด่านศุลกากรแม่สอด ประชุมร่วมกับ จนท.จัดระบบจราจรรถบรรทุกสินค้า

       ด่านศุลกากรแม่สอด ประชุมร่วมกับ ตำรวจ งานจราจร และงานสายปราบปราม สภ.แม่สอด แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) เพื่อการจัดระบบการ จราจร ของรถบรรทุกสินค้าที่จะเดินทางจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ข้ามไป จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา หลังพบรถไม่เป็นระเบียบกีดขวางการจราจร

         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าและการทำพิธีการทางศุลกากรและกรณีการจัดการจราจรรถบรรทุกสินค้า จาก อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ข้ามไปจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร และตำรวจงานสายปราบปราม สภ.แม่สอด จ.ตาก แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด โดยประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการสำนักงานด่านศุลกากรแม่สอด ชั้น2 อ.แม่สอด จ.ตาก

        ทั้งนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนจากประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ อ.แม่สอด จำนวนมากว่า รถบรรทุกสินค้ามักจอดกีดขวางทางจราจรและบางครั้งจอดไม่เป็นระบบ ระเบียบ หรือจอดในที่ห้ามจอด ดังนั้นเพื่อให้การจราจร เป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกระเบียบกฎหมายและ พรบ.จราจร และเพื่อให้รถที่วิ่งผ่านไป-มา เกิดความคล่องตัว ไม่ติดขัด ไม่ขวางทาง สืบเนื่องมาจากปัญหารถบรรทุกสินค้ามาจอดบริเวณเส้นทางตามถนน แม่สอด-ริมเมย และถนนสาย บายพาส จฉ.อ้อมเมือง ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อรอการทำพิธีการทางศุลกากร เพื่อไม่ให้มีรถบรรทุกสินค้าจอดขวางถนนและเกิดปัญหารถติด และเป็นไปตามกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจึงต้องมีการจัดการจราจรใหม่กรณีที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกที่ต้องจอดรอทำพิธีการทางศุลกากร ด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS