ข่าวทั่วไป: ตะลึง! คนกรุงติดเชื้อ HIV เฉียด 8 หมื่นคน พบในกลุ่มชายรักชายมากสุด

         สำรวจพบเกือบ 8 หมื่นคนในกรุงเทพฯ ติดเชื้อ HIV เฉลี่ยพุ่งวันละ 6 ราย เจอในกลุ่มชายรักชายมากสุด กทม. เร่งรณรงค์ตั้งเป้า ปี 2563 ลดเหลือวันละ 2 คน

         เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยว่า โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่ กทม. ได้ให้ความสำคัญติดตาม เฝ้าระวังและพยายามดำเนินการ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคต่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมของเมือง สื่อต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการยั่วยุทางเพศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอัตราความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มมากขึ้น

           ทั้งนี้ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปี 2560 มีการสำรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 77,970 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,205 รายต่อปี ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้น จะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 6 ราย โดยในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่จะอยู่ในกลุ่มของเด็กและเยาวชนอายุ 14-24 ปี มากที่สุด และเป็นกลุ่มชายรักชายมากถึง 68 เปอร์เซ็นต์

            ดังนั้น กทม. จึงต้องลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2563 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกรุงเทพฯ จะต้องลดจำนวนลง จาก 2,000 รายต่อปี เหลือประมาณ 900 รายต่อปี หรือ 2.4 รายต่อวัน และในปี 2573 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จะต้องลดลงเหลือแค่ไม่เกิน 500 รายต่อปี ส่วนกลุ่มผู้ติดเชื้อรายเก่า ก็จะต้องส่งเสริมให้เข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเชื้อเอชไอวีหากไม่ได้รับยาต้านไวรัสภายใน 3-10 ปีจากการรับเชื้อ ก็จะส่งผลต่อร่างกายสู่การเป็นโรคเอดส์ในที่สุด

            อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี บริการยาต้านไวรัส ได้ฟรีที่ศูนย์สาธารณสุขของ กทม. ทั้ง 68 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัด กทม. หรือโรงพยาบาลของรัฐอื่น ๆ สำหรับกลุ่มผู้ไร้สิทธิแรงงานต่างด้าว สามารถเข้ารับยาต้านไวรัสฟรีได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี และศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี เขตคลองสาน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อบริการดูแลประชาชนกลุ่มไร้สิทธิอย่างเหมาะสมที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก https://health.kapook.com/view177092.html