ตาก-เมียวดี ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง

ข่าวแม่สอด ตาก : ตาก-เมียวดี ร่วมหารือชี้เเจงข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก

        เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของ ร่วมหารือนายอูหล่วยกั่วอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี และหัวหน้าพลังงาน จังหวัดผาอัน เขตรัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ โดยได้ร่วมกัน ในข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการส่งออกน้ำเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ออกกฎหมายควบคุม การขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน โดยห้ามมิให้ขนส่งผ่านช่องทางคลังสินค้าชั่วคราวหรือท่าข้าม แต่จะให้ขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา เพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ กฎหมายจะบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ในการนี้ ทางจังหวัดตากโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้ชี้แจงพร้อมให้ข้อมูลถึงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมวางแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย

         ทั้งนี้ หลังจากการหารือแล้ว ทางจังหวัดเมียวดีพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไทยทุกประการ แต่ขอส่งเรื่องรายงานหน่วยเหนือและกระทรวงพลังงาน ประเทศเมียนมา พร้อมทั้งยังขอให้จังหวัดช่วยเสนอให้มีการผ่อนผันระยะเวลา การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเดิมออกไป ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดเมียวดีทราบเรื่องดังกล่าวในระยะเวลาที่กระชั้นชิด ประกอบกับต้องรายงานส่วนกลางและดำเนินการตามขั้นตอน โดยจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง อีกทั้งหวั่นว่าจะกระทบต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเมียวดีจะต้องจัดประชุมผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในข้อกฎหมายของฝ่ายไทย โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย  AEC อาเซียน NEWS