ข่าวแม่สอด : ทน.แม่สอด ขอบคุณ นายกตู่ สนับสนุน โครงการ Tollway ทางพิเศษระหว่างเมือง

ทน.แม่สอด ขอบคุณ นายกตู่ สนับสนุน โครงการ Tollway ทางพิเศษระหว่างเมือง

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ผู้นำด้านท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผู้นำภาคเอกชน จังหวัดตาก และประชาชนในพื้นที่ ขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งรัฐบาล และ คสช. ได้เริ่มแผนดำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ด้วยเมกะโปร์เจ๊กส์โครงการ การขุดเจาะอุโมงค์ เส้นทางสายตาก-แม่สอด พร้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือเส้นทางด่วน หรือเส้นทาง โทลล์เวย์-Tollway สายตาก-แม่สอด

      โดยได้เร่งดำเนินการ ออกแบบและศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment – EIA ในการศึกษารูปแบบการลงทุน จัดกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562- 2569 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ปัจจุบันนั้นกรมทางหลวง ได้ทำการปรับปรุงขยายช่องทางจราจร ทางหลวง หมายเลข 12 ช่วงสาย ตาก-แม่สอด เป็น 4 ช่องทางจราจร หรือ 4 เลน ตลอดสาย คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบรูณ์แบบ ในปี 2563 พร้อมทั้งการศึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุที่บริเวณ ดอยรวก ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ

      รายงานข่าวแจ้งว่า การดำเนินโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์ โครงการขุดเจาะอุโมงค์ สายตาก-แม่สอด – พร้อม เส้นทาง โทลล์เวย์-Tollway นั้นคาดว่าในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้ดำเนินการศึกษาเส้นทางรถไฟ ควบคู่กัน ซึ่งจะมีโครงการเชื่อมเส้นทางรถไฟ สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด ควบคู่กับโครงการขุดเจาะอุโมงค์ สายตาก-แม่สอด – พร้อม เส้นทาง โทลล์เวย์-Tollway สร้างนครแม่สอด เมืองหน้าด่านเศรษฐกิจชั้นนำ ชายแดนไทย-เมียนมาร์ บนเส้นทาง East-West Economic Corridor – EWEC – เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก EWEC… แม่สอดโทลล์เวย์

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ