ข่าวแม่สอด : ทหาร-ตำรวจ ร่วมป้องกันนักโทษเมียนมาร์แหกคุกผาอันหนีข้ามมาชายแดนไทย

ทหาร-ตำรวจ ร่วมป้องกันนักโทษเมียนมาร์แหกคุกผาอันหนีข้ามมาชายแดนไทย

       “ผู้การเปิ้ล”ผบ.ฉก.ร.14 ร่วม ด่าน ตม.-ตำรวจ สั่งเฝ้าระวัง หาข่าว สืบสวน ติดตามข่าวนักโทษเมียนมาร์แหกคุกผาอัน -ป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย

       พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ “ผู้การเปิ้ล” ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 14 แม่สอด กล่าวถึงกรณี ข่าวมีนักโทษ ชาวเมียนมาได้หนีออกจากเรือนจำจังหวัดผาอัน รัฐกะเหรี่ยงสหภาพเมียนมาร์ และมีข่าวว่าหนีมายัง พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้านจังหวัดตากว่า ในส่วนของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ซึ่งรับผิดชอบความมั่นคง ตามแนวชายแดน ได้มีการประสานงานกับ พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(แม่สอด)- ตำรวจภูธรในพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือ ในการป้องกันเฝ้าระวังและสกัดกั้น นักโทษชาวเมียนมาร์ ที่หนีออกจากเรือนจำโดยในการสืบหาข่าวและเกาะติด สถานการณ์รวมทั้งการตรวจค้นตามเป้าหมายจุดล่อแหลมที่อาจจะมีการลักลอบ เข้ามาลักลอบหลบซ่อน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย โดยให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้เพิ่ม ความเข้มงวด ตรวจเข้ม ในพื้นที่ชายแดน

       ขณะดียวกัน พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป”ผู้กำกับแมน” ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(แม่สอด) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เฝ้าระวังและเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าออกพื้นที่ชายแดนของบุคคลต่างด้าว พี่พรมแดน ด่านแม่สอด-เมียวดี

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก  AEC อาเซียน NEWS