ข่าวทั่วไป  :  ทอท. ไม่อนุญาตให้บริษัทไปรษณีย์ไทย ขนส่งจดหมายเร่งด่วน

         นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติไม่อนุญาตให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ดำเนินการขนส่งจดหมายเร่งด่วนและวัสดุภัณฑ์ผ่านท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ภูเก็ตและหาดใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมา ตรวจพบว่ามีการส่งวัตถุอันตรายผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง ดังนั้น หาก ปณท.ยังไม่มีมาตรการในการป้องกันหรือตรวจสอบการขนส่งพัสดุต่างๆในระดับที่น่าไว้วางใจได้ ดังนั้น บอร์ด ทอท. จึงมีมติว่าขอไม่รับส่งพัสดุจาก ปณท. ขณะนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการสายการบินทุกแห่งแล้ว

         นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบิน กล่าวว่า การที่ ทอท.ประกาศแจ้งให้กับสายการบินว่าของดรับขนส่งสินค้าพัสดุต่างๆจาก ปณท. เนื่องจากที่ผ่านมา ทางท่าอากาศยานดอนเมืองได้ตรวจสอบพบว่า พัสดุสิ่งของที่รับฝากส่งผ่านทาง ปณท.มีการขนส่งวัตถุอันตรายเช่น อาวุธ เครื่องกระสุน ปืนเทียม เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตรวจพบไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง เนื่องจากแต่ละสนามบินจะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบเห็นถึงวัตถุสินค้าที่มีการขนส่งผ่านท่าอากาศยาน กรณีนี้ถือว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสาร

         “เนื่องจาก ปณท.ยังไม่มีระบบหรือมาตรการในการตรวจสอบสินค้าที่จะส่งผ่าน ปณท.ได้ เนื่องจากจะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการสแกนตรวจเพื่อให้เห็นสินค้าหรือพัสดุภายใน ดังนั้น เจ้าของสนามบินก็มีสิทธิที่จะประกาศหรือแจ้งให้สายการบินไม่รับขนส่งพัสดุ เพราะเป็นเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทางด้านการบิน ซึ่งเจ้าของสนามบินจะต้องรับผิดชอบ” นายจุฬากล่าว

         นายจุฬากล่าวว่า ขณะนี้ ปณท.จะต้องใช้วิธีการขนส่งสินค้าผ่านทางช่องทางอื่น คือ ทางรถแทน แต่ หาก ปณท.จะดำเนินการขนส่งไปรษณีย์ผ่านทางเครื่องบิน ก็จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบการไปรษณีย์ควบคุมจาก กพท. ก่อน ซึ่ง ปณท.จะต้องมีมาตรการและความพร้อมที่จะทำให้เห็นว่ามีระบบการตรวจสอบให้ได้ว่าสินค้าหรือพัสดุที่ขนส่งเป็นสินค้าประเภทอะไร ดังนั้น ปณท.จะต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจสอบเช่นเดียวกับที่คลังสินค้าของแต่ละสนามบินมีเครื่องมือตรวจสอบ ซึ่งทราบมาว่าทาง ปณท.ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะขออนุญาตจาก กพท. ซึ่ง กพท.จะมีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย

ทอท. ไม่อนุญาตให้บริษัทไปรษณีย์ไทย ขนส่งจดหมายเร่งด่วน

         ส่วนสนามบินในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานอีก 28 แห่งนั้น นายจุฬากล่าวว่า หากจะมีการประกาศระงับการรับขนส่งพัสดุไปรษณีย์จาก ปณท.ก็ต้องเป็นหน้าที่ของ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)จะเป็นผู้ประกาศแจ้งห้ามไปยังสายการบินที่ใช้บริการผ่านท่าอากาศยานของ ทย. ซึ่งผ่านมา ทย.อาจไม่ได้พบกับปัญหานี้มากเหมือนของ ทอท.

         นายจุฬา กล่าวว่า  เนื่องจากแต่ละสนามบินจะมีอุปกรณ์เครื่องมือตรวจสอบสินค้าหรือพัสดุทุกชิ้นที่จะนำขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อเรื่องของความปลอดภัยทางด้านการบิน ซึ่งทาง ICAO ได้เข้ามาตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา และกำลังจะมีการแจ้งผลการตรวจสอบภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  https://www.isranews.org/isranews-news/59382-news00-59382.html