ข่าวแม่สอด  :  ทางหลวงตาก คาดสิ้นปีนี้ สะพานแห่งที่ 2 แม่สอด-เมียวดี เสร็จสมบูรณ์

         นายจงจิตร เต็งยะ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 4 (ตาก) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ที่หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เชื่อมกับจังหวัดเมียวดี สหภาพพม่า และแนวถนนเชื่อมต่อกับสะพานฯ จะแล้วเสร็จในช่วงก่อนสิ้นปี 2560 หรือไม่เกิน 1 ปีข้างหน้านี้

         ซึ่งเมื่อการก่อสร้าง และสามารถเปิดใช้เส้นทางดังกล่าวได้จะระบายรถบรรทุกสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น และจะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านแม่สอด-เมียวดีเพิ่มสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวแน่

         สำหรับการก่อสร้างตัวสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 และถนนเส้นทางที่เชื่อมต่อจากถนนสายเอเชีย บนเส้นทางเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) จากจุดเริ่มต้นถนนสายแม่สอด-ตาก หลัก กม.5 ใกล้อนุสาวรีย์ผู้เสียสละแม่สอด ตัดผ่านถนนสาย อ.แม่สอด-อ.แม่ระมาด ไปที่บ้านวังตะเคียนใต้ ข้ามแม่น้ำเมย บริเวณบ้านเย่ปู่ (พม่า) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asians Economic Community-AEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000000448