ข่าวแม่สอด  : ที่ปรึกษา กรม สถ.-ดร.ฝอ พบนายกเทศมนตรีเมียวดี พัฒนาความสัมพันธ์ท้องถิ่น

ที่ปรึกษา กรม สถ.-ดร.ฝอ พบนายกเทศมนตรีเมียวดี พัฒนาความสัมพันธ์ท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าว AEC อาเซียน NEWS รายงาน -ที่ปรึกษา กรม สถ. และคณะทำงาน- ดร.ฝอ พบปะ นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี พัฒนาความสัมพันธ์ ท้องถิ่น บ้านพี่-เมืองน้อง Sister City ยกระดับคุณภาพการศึกษา การกีฬา

       เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)-นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อำนวยการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อำนวยการนิเทศงานด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น- และคณะทำงาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- ร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และคณะ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ได้เดินทางไปพบกับนายอูตานส่วย นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี และคณะที่สำนักงานเทศบาลเมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ท้องถิ่น บ้านพี่-เมืองน้อง Sister City ยกระดับคุณภาพการศึกษา การกีฬา ระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น โดยแสวงหาความร่วมมือทั้งการพัฒนาท้องถิ่น-การพัฒนาเมือง บ้านพี่เมืองน้อง Sister City -การศึกษาและกีฬา

       จากนั้นดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้นำคณะของนายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) และคณะ เดินทางไปตรวจสนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน ที่เทศบาลนครแม่สอด ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ให้พัฒนาสนามเพื่อพัฒนากีฬาในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด เพื่อพัฒนาโรงเรียนและยกระดับการศึกษา

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ โดย AEC อาเซียน NEWS