ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดให้บริการทั้งด้านเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝากหลายประเภท ปัจจุบันธนาคารฯ ได้มีโครงการสินเชื่อจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (กลุ่มข้าราชการ, บริษัทเอกชนที่มีข้อตกลงกับธอส.) ไตรมาส 1 ปี 2559 *ยื่นกู้ภายใน 31 มี.ค.59 และนิติกรรมภายใน 29 เม.ย. 59
  2. โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ไตรมาส 1 ปี 2559 (รายย่อย) *ยื่นกู้ภายใน 31 มี.ค.59 และนิติกรรมภายใน 29 เม.ย. 59
  3. โครงการบ้าน ธอส. กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11 *ยื่นกู้ภายในและนิติกรรมภายใน 31 มี.ค.59
  4. โครงการมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง (วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท)

        เพื่อช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ช่วยส่งเสริมกำลังซื้อของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการเอกชน และประชาชนทั่วไปให้สามารถจัดซื้อจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น และเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ

        ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สอด เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. จุดบริการที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ห้องกาชาด เวลา 09.00 – 15.30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่สอด หมายเลขโทรศัพท์ 055-535612-6 ต่อ 201-203, 096-757 8654, 093-263 8073 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลแม่สอด