ข่าวแม่สอด  :  นกแอร์ เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางใหม่ นครแม่สอด-กรุงย่างกุ้ง

ตาก – นกแอร์ เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางใหม่ นครแม่สอด-กรุงย่างกุ้ง เบื้องต้น เริ่ม 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ คาดเริ่มเที่ยวบินปฐมฤกษ์เดือนตุลาคม 2560

         รายงานข่าว แจ้งว่า บริษัทสายการบินนกแอร์ ที่เปิดเส้นทางการบินนครแม่สอด-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก กับดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมมีการเปิดเที่ยวบินนครแม่สอด-ดอนเมือง ทุกวันๆ ละ 3-4 เที่ยว เนื่องจากมีผู้โดยสารทั้งนักธุรกิจ พ่อค้า นักท่องเที่ยว ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจาก อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีประชาชนเดินทางมาในแต่ละวันจำนวนมาก เพื่อประกอบการค้า และทำธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งการทำธุรกิจกับนักธุรกิจของพม่า

นกแอร์ เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางใหม่ นครแม่สอด-กรุงย่างกุ้ง

         ผู้บริหารบริษัทสายการบินนกแอร์ ทีม BOSS NOK AIR ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริการนักธุรกิจที่เดินทางระหว่างประเทศไทย-พม่า (แม่สอด-ตาก กับกรุงย่างกุ้ง) จึงได้มีนโยบายเชิงรุกโดยการกำหนดเปิดบริการเส้นทางบินใหม่แบบเช่าเหมาลำ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ซุนยี่ และฉางชา โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการเส้นทางใหม่ นครแม่สอด (ตาก) ประเทศไทย มุ่งสู่กรุงย่างกุ้ง (สหภาพพม่า) โดยเบื้องต้น จะเริ่ม 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเที่ยวบินเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ แม่สอด-ย่างกุ้ง ในเดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  https://mgronline.com/local/detail/9600000089815