“อีกหนึ่งความยินดี”

         รพ.แม่สอด ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ด้วยความยินดียิ่ง