ข่าวแม่สอด : “นมัสการพระธาตุดอยหินกิ่ว” ประจำปี 2562 (สรงน้ำพระธาตุดอยหินกิ่ว)

"นมัสการพระธาตุดอยหินกิ่ว" ประจำปี 2562 (สรงน้ำพระธาตุดอยหินกิ่ว)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน ขอเชิญร่วมงานประเพณี
“นมัสการพระธาตุดอยหินกิ่ว” ประจำปี 2562 (สรงน้ำพระธาตุดอยหินกิ่ว) 
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยหินกิ่ว หมู่ที่ 4 
ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

-วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อย และผ้าเหลืองห่มพระธาตุ รอบหมู่บ้านวังตะเคียนและวังตะเคียนใต้
-วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมสรงน้ำพระธาตุดอยหินกิ่วและห่มผ้าพระธาตุดอยหินกิ่ว

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพโดย
อบต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
หัวหน้าก้อยกิตติศักดิ์  บุญจันทร์