ข่าวแม่สอด : นอภ.แม่สอด มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ 7

นอภ.แม่สอด มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ 7

นอภ.แม่สอด มีคำสั่ง ที่ 320/2562 แต่งตั้ง ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ 7 ตำบลแม่ปะ คนใหม่

      นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก มีคำสั่งที่ 320 / 2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ 2457 ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ 2457 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายปรีชา สอนแวว เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองบัวตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสมชาย คำพีสินธุ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ บ้านหนองบัวหมู่ 7 และเพื่อนๆรวมทั้ง สมาชิกกลุ่ม มิตรแท้ สน.คาราบาว นครแม่สอด ได้เดินทางไปแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่หมี ที่บ้านลีลาวดีรีสอร์ท ซึ่งจะใช้เป็นที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7บ้านหนอง ต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลทุกข์สุขและปัญหาของประชาชนนั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 จะร่วมมือกับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ บ้านหนองบัวหมู่ 7 ต.แม่ปะ ซึ่งในการทำงานดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ที่จะประสานความร่วมมือกันโดยตลอดเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านหนองบัวให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

      นายปรีชา สอนแวว หรือผู้ใหญ่หมี”หมี ลีลาวดี”ได้รับการเลือกตั้งจากชาวบ้านหนองบัว ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา และในวันนี้ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้มีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก ข่าวชัด