ข่าวแม่สอด :  Valentine Day นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส นั่งรถไฟโบราณทัวร์ เมืองตาก -เมืองฉอด(แม่สอด) เปิดประตู AEC ที่เมืองฉอด(แม่สอด) เชื่อม ไทยเชื่อมอาเซียน เชื่อม- France

        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 Valentine Day วันวาเลนไทน์ ภายหลังการเปิดตัวรถไฟโบราณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก โดยนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก กับนโยบายเปิดฟ้าเมืองตาก เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองตาก และเมืองฉอด(แม่สอด) ในยุค ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก กระจายงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนคนเมืองตาก ซึ่งการเปิดตัวรถไฟนำเที่ยวของ อบจ.ตาก ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมาก ล่าสุดได้มีนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวฝั่งเศสจาก จากเมือง caen (ก็อง) เมือง Tours (ตูร์) และนครปารีส ประเทศฝรั่งเศส กว่า 20 คน ให้ความสนใจและมาใช้บริการรถไฟนำเที่ยว อบจ.ตาก เพื่อให้นำนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเมืองตาก ตามเส้นทางรถไฟฯ ศาลพระเจ้าตากสิน,วัดดอยข่อยเขาแก้ว (วัดพระเจ้าตาก) –ดรอกบ้านจีน-สะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฯลฯ เป็นการท่องเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดตาก นับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยทัวร์ชาวฝรั่งเศส ให้ความสนใจและพร้อมจะชักชวนคนในประเทศมาท่องเที่ยวที่เมืองตาก ทั้งด้านท่องเที่ยว-การลงทุน-การค้า เพราะเห็นว่าเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประตูอาเซียน พร้อมที่จะร่วมการพัฒนาธุรกิจเชิงท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในรูปแบบ ไทย-อาเซียน- France(ฝรั่งเศส)

         รายงานข่าวแจ้งว่าคณะทัวร์ของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศส ยังเดินทางมาพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อศึกษารูปแบบเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ทั้งการท่องเที่ยว ศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองฉอด(แม่สอด)-ดูเส้นทางและลู่ทางการลงทุนลุการค้าชายแดนด่านแม่สอด-เมียวดี เป็นการเชื่อม ไทยเชื่อมอาเซียน เชื่อม- France (ฝรั่งเศส)

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย  AEC อาเซียน NEWS