ข่าวแม่สอด  :  นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเกาหลี ศึกษาดูงาน ติดใจโรตีโอ่งแม่สอด

         เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจคนรุ่นใหม่ จากประเทศเกาหลี นับ 10 คน ได้เดินทางมาศึกษาเส้นทางการค้า-การลงทุนและท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) โดยมีนางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 4 ตาก เป็นหัวหน้าทีม ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุนทำการค้า-การลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในพื้นที่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด ซึ่งแต่ละพื้นที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน เหมาะสมกับการลงทุนในแต่ละด้าน โดยกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ของเกาหลีเห็นว่า แม่สอดเหมาะเป็นพื้นที่ศูนย์บริการและศูนย์กลางธุรกิจรวมทั้งการส่งออก-นำเข้าสินค้า ชายแดนไทย-เมียนมา ส่วน อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด เหมาะสมกับการเป็นแหล่งอาหารแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่อง อุตสาหกรรม และพื้นที่ขยายธุรกิจใหม่ และพื้นที่การลงทุนใหม่

          คณะนักลงทุนฯ ได้เดินทางไปดูพื้นที่การค้าและช่องทางการค้า ที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 1 เพื่อดูจุดการส่งสินค้าผ่านแดนด่านศุลกากรแม่สอด-เมียวดี-ดูพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2-ชมตลาดริมเมย-ดูพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด และเดินทางไปยัง อ.พบพระ เพื่อดูพื้นที่การทำการเกษตร ที่มีการทำการเกษตรทุกรูปแบบครบวงจรและถือว่าเป็นครัวไทย-ครัวอาเซียนสู่ครัวโลก จากนั้นได้เดินทางไปดูจุดผ่านแดนการค้า ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรน ที่สะพานไม้ข้ามแดนต้นกำเนิดแม่น้ำเมย การข้ามแดนระหว่างประชาชนไทย-เมียนมา ที่ ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก ที่ทำการค้าและข้ามแดนของชาวบ้าน กับบ้านวาเลย์ใหม่ อ.วาเลย์ใหม่ จ.เมียวดี (เมียนมา) โดยมี ร.ท.เฉลิม บุญพรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วาเลย์และคณะให้การต้อนรับ

          สำหรับ บริเวณนี้ภาครัฐและด่านศุลกากรจะได้ขออนุญาตส่วนกลางเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต เพราะเป็นจุดข้ามแดนเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจุดนี้นักธุรกิจเกาหลีสนใจมาก โดยนักธุรกิจรุ่นใหม่จากเกาหลีมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากก่อนหน้านี้เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยได้เคยเดินทางมาศึกษาลู่ทางการการค้าการลงทุนแล้ว และนำไปแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กับนักธุรกิจเกาหลี และนำมาซึ่งการมาดูพื้นที่และศึกษาสำรวจเส้นทางดังกล่าว

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมานักธุรกิจเกาหลีได้แวะกินโรตีโอ่งที่ร้านชาโรตี ถนนอิสลามบำรุง เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรตีโอ่ง สไตล์อินเดีย-ปากีสถาน ที่คนนิยมกินมากที่สุด พร้อมน้ำชาที่ใช้โรตีจิ้มกิน ที่ชาวบ้านในพื้นที่แม่สอด รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาแม่สอดนั้นจะต้องแวะกินโรตีโอ่งกับน้ำชา เพราะอร่อยมาก เป็นจุดขายและจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในนครแม่สอด เขตเศรษฐกิจพิเศษตากวันนี้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีติดใจในรสชาติ และบอกว่าโรตีกับน้ำชาที่นี่อร่อยมากอร่อยที่สุด และชอบมาก บางคนถึงกับซื้อเก็บแพ็กห่อกลับอย่างดี เพื่อนำกลับประเทศไปฝากเพื่อนๆ

          ทั้งนี้ การเดินทางมาเยือน อ.แม่สอด ของกลุ่มทุนรุ่นใหม่เกาหลี ถือว่ามาเปิดประตูอาเซียนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AseanEconomics Communit- AEC บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor : EWEC โดยแม่สอด-เมียวดีจะเป็นประตูสำคัญของอาเซียนที่จะเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมไทย-อาเซียน-อินเดีย-ตะวันออกกลาง-ยุโรป-เชื่อมโลกทั้งการค้า-การท่องเที่ยว-การลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ของเกาหลีสนใจที่จะศึกษาลู่ทางและกลับมาทำการค้าและลงทุนอย่างแน่นอน.

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ไทยรัฐ