ข่าวแม่สอด  :  นักศึกษาฯ (บางมด) จัดกิจกรรมออกหน่วยก่อสร้างอาคารนักเรียนในชนบท

AEC อาเซียน NEWS…ตาก-นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมออกหน่วยไปทำการก่อสร้างอาคารเรียนให้นักเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

         เมื่อสันที่ 18 ธันวาคม 2559 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพมหานคร ประมาณ 100 คน ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยไปทำการก่อสร้างอาคารเรียนให้นักเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในเขตบ้านห้วยพูล อ.ท่าสองยาง รอยต่อ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ซึ่งนักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ จะใช้เวลาในดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 2 อาทิตย์ โดยกองกำลังนเรศวร กองทัพบก จัดนำรถทหาร จำนวน 5 คัน มาบริการ รับ=ส่ง วัสดุ อุปกรณ์ สัมภาระ และนักศึกษา ในการออกกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาสถาปัตย์ต้องใช้ชีวิตในหมู้บ้าน ประมาณ 14=15 วัน จนกว่าอาคารเรียนจะก่อสร้างและส่งมอบแล้วเสร็จ

นักศึกษาฯ (บางมด) จัดกิจกรรมออกหน่วยก่อสร้างอาคารนักเรียนในชนบท

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC อาเซียน News