ข่าวแม่สอด : นายกนครแม่สอดเป็นประธานพิธีการปฐมนิเทศนักเรียน ร.ร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด

นายกนครแม่สอดเป็นประธานพิธีการปฐมนิเทศนักเรียน ร.ร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด

      วันที่ 14 พ.ค. 2562 ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ ประธานพิธีการปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

      ทั้งนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้องการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกคน ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนครแม่สอด ให้ยั่งยืน มีคุณภาพ การศึกษาและการกีฬาที่สมบรูณ์แบบและเพื่อให้คนในท้องถิ่นนครแม่สอด มีการพัฒนาด้านกีฬา เพื่อมุ่งเดินหน้าให้เป็น 1 เป็นเลิศด้านกีฬา

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก เศรษฐชาติ  แหงมงาม
ขอขอบคุณข้อมูล AEC อาเซียน NEWS