ข่าวแม่สอด : นายกนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัด โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt

นายกนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัด โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt

      ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัด โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt และวางท่อระบายน้ำ จากหน้าแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด ถึง 4 แยกร้าน เจ้าสัว ประชาชนใช้รถใช้ถนนได้สะดวกมากขึ้น

      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก- พร้อมนายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขาบาส เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด- นายไสว มีเงิน สท.ไหว –นายอัศวิน พินิจวงษ์ สท.ตู่ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการถนนราดยางแอสฟัลท์ –Asphalt และท่อระบายน้ำ ถนนอินทรคีรี ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด จนถึง 4 แยกร้านเจ้าสัว เป็นการก่อสร้างถนนลาดยางและวางท่อระบายน้ำ มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อดูงานด้วยตัวเองพร้อมเร่งรัดให้ช่างรีบเร่งดำเนินการให้รวดเร็ว พร้อมกับคุณภาพงานที่ต้องได้มาตรฐาน และเร่งงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่ดูงานด้วยตนเอง และเน้นกำชับให้การทำงานเป็นไปอย่างมาตรฐานและรวดเร็วตามแบบ เพื่อขยายพื้นผิวการจราจรและวางระบบท่อระบายน้ำให้ทันสมัย

      จากการที่เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ดำเนินโครงการถนนราดยางแอสฟัลท์ –Asphalt และท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด หลาย ตามโครงการการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) โดยเดินทางไปสำรวจโครงการก่อสร้างถนนราดยาง แอสฟัลท์ –Asphalt และการวางท่อระบายน้ำ เพื่อดูแลระหว่างการก่อสร้างอย่างใก้ลชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบกับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ล่าสุดถนนโครงการถนนราดยางแอสฟัลท์ –Asphalt และท่อระบายน้ำ ถนนอินทรคีรี คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วและพร้อมจะดำเนินโครงการในถนนสายอื่นๆตามแผนพัฒนานครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS