ข่าวแม่สอด : นายกนครแม่สอด สั่งการคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการถนนราดยางแอสฟัลท์

นายกนครแม่สอด สั่งการคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการถนนราดยางแอสฟัลท์

     ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด สั่งการคณะผู้บริหารและทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการถนนราดยาง แอสฟัลท์ –Asphalt และท่อระบายน้ำ หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบระหว่างดำเนินโครงการ

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ผดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก สั่งการให้นายกุล เครือวีระ รองเบิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯดูแลกองช่าง- นายไสว มีเงิน สท.ไหว-นายบรรจง มาคง สท.จง -นายอินจันทร์ จันตา สท.จั๋น -นายอัศวิน พินิจวงษ์ สท.ตู่ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และ ทีม สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด และคณะทำงาน เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) โดยเดินทางไปสำรวจโครงการก่อสร้างถนนราดยาง แอสฟัลท์ –Asphalt และการวางท่อระบายน้ำที่มีมาตรฐาน บริเวณถนนอินทรคีรี เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ภายหลังได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านว่าในช่วงที่นครแม่สอดกำลังดำเนินโครงการสายดังกล่าว ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบจากระดับท่อระบายน้ำที่สูงกว่าผิวการจราจรที่อยู่ระหว่างกำลังก่อสร้าง ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจากระดับผิวการจราจรที่ระดับยังไม่เท้ากันหรือระดับยังไม่เสมอกันนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการใช้ยานพาหนะของประชาชนที่ใช้สัญจร ไป-มาระหว่างกำลังการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่ง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารและทีมงาน ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบหรือไม่ให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนกับประชาชน ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนนกว้างประมาณ 8-10 เมตร ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร จากบริเวณสี่แยกร้านเจ้าสัว ถึงหน้าแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด เทศบาลนครแม่สอดสร้างงานนี้ด้วยมาตรฐาน แต่ในช่วงระหว่างก่อสร้างนั้นย่อมมีผลกระทบบ้างต่อการสัญจรในห้วงเวลานี้ อย่างไรก็ตามคณะทำงานยังได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยตัวเองในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งชาวบ้านเข้าใจในการดำเนินการของเทศบาลเป็นอย่างดี

     รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุของระดับท่อระบายน้ำกับผิวการจราจรไม่เสมอกันนั้น การดำเนินการเบื้องต้น นั้น การก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ –Asphalt เราต้องเปลี่ยนฝาท่อ ก่อน และทำการราดยาง แอสฟัลท์ –Asphalt เพื่อให้ได้มาตรฐานสมบรูณ์แบบ ทันสมัย เมื่อเสร็จแล้วเราจะได้ใช้ถนนและท่อระบายน้ำ ที่มีมาตรฐาน 100 % .ซึ่งเทศบาลนครแม่สอด กำลังดำเนินการตามขั้นตอน ของการออกแบบที่ต้องมีมาตรฐาน สำหรับฝาท่อระบายน้ำนั้น ทางช่างผู้ดำเนินการก็ได้มีการทำปิดเหลี่ยมรอบท่อระบายน้ำ ไว้แล้ว งานจุดนี้จะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 10 วันแล้วเสร็จ และเราได้ ทำมาแล้ว 5 วัน คาดว่าภายใน 5-6 วันนี้จะทำการราดยางแอสฟัลท์ –Asphalt ซึ่งเราต้องเปลี่ยนฝาท่อ ก่อน และทำการราดยาง เพื่อให้ได้มาตรฐานสมบรูณ์ คณะผู้บริหารและทีมงานคณะทำงานเทศบาลนครแม่สอด นำโดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เข้าพื้นที่ เพื่อไปเร่งดำเนินการ โครงการในจุดที่มีปัญหา ด้วยตัวเอง พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงนี้ด้วย นอกจากนี้ทางเทศบาลนครแม่สอด ยังได้ออกประกาศแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขออภัยในความไม่สะดวกแล้ว และโครงการในรูปแบบนี้เทศบาลนครแม่สอด กำลังดำเนินโครงการอีกหลายเส้นทางเพื่อการพัฒนานครแม่สอด ให้เป็นเมืองน่าอยู่

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS