ข่าวแม่สอด : นายกนครแม่สอด เตรียมยื่นหนังสือถึง “บิ๊กตู่” เร่งออกกม. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นายกนครแม่สอด เตรียมยื่นหนังสือถึง “บิ๊กตู่” เร่งออกกม. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

      นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เตรียมยื่นหนังสือถึง “บิ๊กตู่” และรัฐบาลชุดใหม่ เร่งออกกฎหมาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และ ร่าง พรบ. ท้องถิ่นพิเศษ ”นครแม่สอด- ภาคเอกชน เสนอ ออกฟรีวีซ่า และเส้นทางเชื่อม ต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยว

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวภายหลัง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาให้ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีก 1 สมัย ว่า ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) อย่างมาก มีการสนับสนุนงบประมาณลงมาตามโครงการต่างๆมากมาย เช่นโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย- แห่งที่ 2 , ถนน 4 เลน สายตาก-แม่สอด-,โลจิสติกส์- การคมนาคม, สนามบินนานาชาติ ฯลฯ และเมกะโปร์เจ๊กส์เส้นทางรถไฟ นครแม่สอด-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด ,ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ, เส้นทางรถรางเบาที่กำลังดำเนินโครงการ, ซึ่งนับว่านายกรัฐมนตรีได้สร้างความเจริญให้พื้นที่เป็นอย่างมาก การเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีก 1 สมัยนั้นจะได้มีการสานงานต่อในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ และยังเป็นเรื่องดีที่ ภาครัฐ-เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท)สื่อมวลชน ในจังหวัดตาก จะได้ทำหนังสือเพื่อขอให้เร่งรัดการออกกฎหมายบ 2 ฉบับ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม คือกฎหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และ ร่าง พระราชบัญญัติ(พรบ.)ระเบียบบริหารราชการ “นครแม่สอด” ….พ.ศ……

      นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต่อว่า ขณะนี้ฝั่งเมียนมา ได้มีนักลงทุนชาวจีนและจากต่างประเทศ ได้เข้าไปลงทุนในเงินทุนจำนวนมาก ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างมาก ทำให้ฝั่งไทยต้องเร่งขับเคลื่อนและออกกฎหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มารองรับต่อการลงทุนให้เป็นรูปแบบโดยเร็ว ซึ่งการเร่งออกกฎหมาย 2 ฉบับ จะทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่รวดเร็วและต่อเนื่อง

     นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ นักธุรกิจรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา และที่ปรึกษาหอกาค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่ ได้เคยสนับสนุนโครงการต่างๆในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากมากมาย ในยุค ระหว่างปี 2557-2562 เมื่อกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง เชื่อว่าจะสานงานต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่อเนื่อง ซึ่งตนเองขอเสนอให้เร่งรัดการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 การออกฟรีวีซ่า คือใช้เพียงพลาสปอร์ต ก็สามารถ เดินทาง เข้า-ออก ไทย-เมียนมา ได้ โดยไม่ต้องใช้วีซ่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ขอเสนอให้มีการสนับสนุนในการก่อสร้างเส้นทางในเมียนมา เพื่อส่งเสริมเส้นทางการคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส์

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS