ข่าวแม่สอด : นายกนครแม่สอด ให้คณะทำงานดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม

นายกนครแม่สอด ให้คณะทำงานดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม

ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด ให้คณะทำงานดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ปรับภูมิทัศน์เมือง ให้สวยงาม ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

        เมื่อค่ำคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ปรับภูมิทัศน์เมือง ให้สวยงาม ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10

       โดยมอบหมายให้กองช่าง-กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม-กองช่างสุขาภิบาล-และงานป้องกันและบรรเทาภัย-ทั้งนี้เพื่อช่วยตกแต่งประดับพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณสามแยกหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และการตกสถานที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด รวมทั้งเร่งดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ปรับภูมิทัศน์เมือง ให้สวยงาม ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ รัชกาลที่ 10 พ.ศ.2562 ซึ่งการปรับภูมิทัศน์ ไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง และประดับตกแต่งนครแม่สอด ได้เร่งดำเนินการจนเสร็จสิ้นในค่ำคืนนี้อย่างสวยงาม

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AECอาเซียน NEWS