ข่าวแม่สอด : นายกฝอขอรัฐฯผลักดัน-สนับสนุนนครแม่สอดให้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว

นายกฝอขอรัฐฯผลักดัน-สนับสนุนนครแม่สอดให้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว

      นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ชู “นครแม่สอด” เมืองหลวงตะวันตกชายแดน ชาวเมียนมาร์หลั่งไหล กิน- ช้อป-เที่ยว ไม่หยุด เงินสะพัด – สร้างแม่สอด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชั้นนำ- สร้างการศึกษาสานต่อธุรกิจ ไทย- เมียนมาร์

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า ในช่วง เทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา ได้มีนักท่องเที่ยวและชาวเมียนมาร์ ใน 7 รัฐ สหภาพเมียนมาร์ เดินทางมาท่องเที่ยว กิน-ช้อป-เที่ยว ในพื้นที่ ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ.แม่สอด จำนวนมากวันละนับหมื่นคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายในพื้นที่นับ 100 ล้านบาท ชาวเมียนมาร์ในเมืองสำคัญๆ ทั้ง 7 รัฐ แห่เดินทางหลั่งไหลมาที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก(แม่สอด) จนเต็มพื้นที่ เสมือน “นครแม่สอด” คือเมืองหลวงแห่งตะวันตกชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ต่างๆ ทั้งธรรมชาติ – ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช- ศาลเจ้าพ่อพะวอ- วัด เก่าแก่ โบราณสถานและโบราณวัตถุ รวมทั้งตามห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ อ.แม่สอด ทำให้แม่สอด คึกคัก ผู้คนคับคั่ง เดินทางกิน-ช้อป-เที่ยว ใช้จ่ายเงินทองจำนวนมาก กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ในชุมชน จนทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

      นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวต่อว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ตนเองอยากจะขอให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการผลักดันและสนับสนุนสร้างนครแม่สอดให้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว-และการรองรับจำนวนคนที่จะเดินทางมาจำนวนมากในเทศกาลต่างๆ เช่น  เทศกาลมหาสงกรานต์ในโอกาสต่อไป ในเดือนเมษายน 2562 เราต้องมีการพัฒนาศักยภาพพื้นที่รองรับ เพราะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ผ่านมาเห็นชัดเจนว่าปริมาณความต้องการ ที่ชาวเมียนมาร์ในการจับจ่ายซื้อสินค้าและการใช้บริการ มากเกินจนรับไม่ทัน เป็นความแปลกใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า-การลงทุน การท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

      “ในอนาคตอันใกล้นี้ ผมอยากเห็นการพัฒนาการศึกษานานาชาติ โดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด สานสัมพันธ์ทางการศึกษา นำการศึกษามาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวคือเมื่อมีนักศึกษาไทยและเมียนมาร์ มาเรียนหนังสือด้วยกันเป็นเพื่อนกัน ต่อไปในอนาคตก็อาจจะมีการชักชวนมาทำธุรกิจร่วมกัน สร้างการศึกษานำสู่ธุรกิจ วันนี้นครแม่สอด เติบโตมาก เป็นเมืองในเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ประตูหน้าด่าน ชายแดน East-West Economic Corridor หรือ EWEC คือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือเรียกอีกอย่างว่า R9 (เส้นทางหมายเลข 9) East-West Economic Corridor หรือ EWEC คือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือเรียกอีกอย่างว่า R9 (เส้นทางหมายเลข 9) ด่านการค้าสำคัญของประชาคมอาเซียน Asean Economics Community- AEC นครแม่สอด จึงมีศักยภาพและความความพร้อมของการเป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำ เป็นเสมือนเมืองหลวง ตะวันตกชายแดน ไทย-เมียนมาร์ ” ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพจาก AEC อาเซียน NEWS