ข่าวแม่สอด : นายกฝอและคณะร่วมต้อนรับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่

นายกฝอและคณะร่วมต้อนรับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่

      นายกฝอและคณะร่วมต้อนรับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนคนไทยในแม่สอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

      มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ร่วม -เทศบาลนครแม่สอด-สภาอุตสาหกรรมตาก-สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป-สโมสรโรตารี่ นำทีมแพทย์ บริการรักษาฟรี ให้ประชาชน อ.แม่สอด

      เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก และคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับทันตแพทย์ริม เกษสาคร ประธานมูลนิธิมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ น.ส.สิริมนต์ สุขวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี่สากล-นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษ์บุรี และคณะ ที่ได้เดินทางมาร่วมงานและร่วมมือกับทางเทศบาลนครแม่สอด โดย ดร.นายกฝอ นครแม่สอด- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ภายใต้การนำของนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก-สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ภายใต้การนำของนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ในการที่จะร่วมมือกันในหน่วยงานดังกล่าวเพื่อออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 56/2562 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด ถนนสายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งจะมีคณะแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์อายุรกรรม แพทย์ฝังเข็ม – แพทย์โรคทั่วไป ฯลฯ กว่า 200 คน พร้อมทีมงานอีกรวม 500 คน มาให้บริการกับพี่น้องประชาชน ใน อ.แม่สอด โดยมีกำหนดการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 4 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1. วันที่ 8 ธันวาคม 2561 คัดกรองและพิมพ์ปาก

ครั้งที่ 2. วันที่ 19 มกราคม 2562 กัดขี้ผึ้ง เทียบสีฟัน

ครั้งที่ 3.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ลองเรียงฟัน

ครั้งที่ 4. การออกหน่วยใหญ่ วันที่ 16 มีนาคม 2562 ทำการใส่ฟันปลอมให้คนไข้และตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับชาวบ้าน

      รายงานข่าวแจ้งว่า มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ – -เทศบาลนครแม่สอด-สภาอุตสาหกรรมตาก-สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ออกให้บริการทางสังคม ภายใต้ความร่วมมือ ของดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด – นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก- นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และทีมแพทย์และทันตแพทย์มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ และ ทันตแพทย์ริม เกษสาคร ประธานมูลนิธิมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่.น.ส. สิริมนต์ สุขวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี่สากล -นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษ์บุรี
      ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนคนไทย ใน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS